Нормативна документація

       

У К А З Президента України  5 травня 2011 року   N 547/2011  «Питання забезпечення органами виконавчої влади   доступу до публічної інформації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547/2011#Text

 

Закон У країни «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 24 лютого 1994 року № 4004-XII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 6 квітня 2000 року

№ 1645-III

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text

 

Закон України № 4565-VI від 22.03.12р «Про протидію захворюванню на туберкульоз»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586-14#Text

 

Закон України № 2861-VI від 23.12.10р. “Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1972-12#Text

 

Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр#Text

 

Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр#Text

 

Закон України 2 березня 1995 року № 86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text

 

Закон України від  16 жовтня 1992 року № 2707-XII «Про охорону атмосферного повітря»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text

 

Закон України від 10 січня 2002 року № 2918-III «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14#Text

 

<!-      Закон України від 14 січня 1998 року N 15/98-ВР «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15/98-%D0%B2%D1%80#Text

 

Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

 

Постанова КМУ від 9.12.2020р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text

 

Постанова КМУ від 24.03.2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-п#Text

 

Постанова КМУ від 23.05.20021р. №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-%D0%BF#Text

 

Постанова Кабінету  Міністрів України від 22.08.11р № 893 «Про затвердження правил санітарної охорони території України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-%D0%BF#Text

 

Постанова Кабінету  Міністрів України № 157 від 21.02.01р. "Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних хвороб"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-06#Text

 

Постанови Головного державного санітарного лікаря України

https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini

 

Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації COVID-19.

https://moz.gov.ua/kerivnik-robit-z-likvidacii-nadzvichajnoi-situacii-covid-19

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 818 «Про затвердження порядку надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному  та епідемічному благополуччю населення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/818-2019-%D0%BF#Text

 

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 116-р «Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-2019-%D1%80#Text

 

 

Накази Міністерства охорони здоров’я України

https://moz.gov.ua/nakazi-moz

 

 Наказ МОЗ від 24.03.2016р. № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

 

Наказ МОЗ від 25.09.2020р. №2205 « Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

 

 

Наказ МОЗ від 28.03.2020р. №722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0722282-20#Text

 

Наказ МОЗ від 17.03.2011р. №145  «Про затвердження Державних санітарних норм                   та правил утримання територій  населених місць»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11#Text

 

Наказ МОЗ від 12.05.2010р. №400 «Про затвердження Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text

 

 

Наказ МОЗ від 03.09.2017р. №1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#n14

 

Наказ МОЗ від 01.08.1996р. №239 «Про затвердження державних санітарних правил та норм захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96#Text

 

Наказ МОЗ від 23.07.2002р. №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-02#Text

 

Наказ МОЗ від 01.11.2021р. №2393 «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1452-21#Text

 

Наказ МОЗ від 19.08.2021р. №1766 «Про затвердження Порядку здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1316-21#Text

 

Наказ МОЗ від 03.08.2021р. №1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-21#Text

 

Наказ МОЗ від 04.10.2021р. «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-21#Text

 

Наказ МОЗ від 22.02.2019р. №463 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-19#Text

 

Державні санітарно – протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами, затв. наказом МОЗ України від 08.06.2015р. № 325

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-15#Text

 

Державні санітарні норми та правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», затв.наказом МОЗ України від 11.08.14 № 552

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1067-14#Text

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів», затв. наказом МОЗ України від 26.01.12 № 55

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-12#Text

 

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», затв. наказом МОЗ України від 04.06.07 № 294

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-07#Text

 

Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я ДБН В.2.2-10-2001

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002241-01#Tex

 

Державні санітарні правила 9.9.5-080-02 "Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001588-02#Text

 

Наказ МОЗ України від 14.07.2020р. № 1596 «Про затвердження  гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35024Z.html

 

Наказ МОЗ України від 02.06.09р. № 378 «Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх заповнення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0525-09#Text

 

Наказ МОЗ України від 19.07.95р. № 133 "Про затвердження переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійство збудників цих хвороб" (зі змінами наказу від 25.02.2020р. № 521)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0133282-95#Text

Наказ МОЗ України від 03.08.2020р. № 1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-20#Text

 

Наказ МОЗ України від 09.03.2021 № 406 «Про затвердження Порядку епідеміологічного нагляду за туберкульозом та Зміни до критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які пвідлягають реєстрації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0622-21#Text

 

Наказ МОЗ України від 01.02.2019р. № 287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-19#Text

 

Наказ МОЗ України від 27.05.11р. №322 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення деконтамінації  постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0322282-11#Text

 

Наказ МОЗ України від 12.03.07р. №113  «Про затвердження Методичних вказівок  планування заходів щодо попередження занесення і поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0113282-07#Text

 

Наказ МОЗ України від 7.04.04р. №185 «Про оптимізацію комплексу потиепідемічних заходів при виявленні захворювань, що викликані холерними та іншими патогенними вібріонами»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0185282-04#Text